8 Δεκ 2014

Σπυρίδων

Το όνομα Σπυρίδων έχει δύο πιθανές έννοιες
  1. αυτός που κατασκευάζει σπυρίδες (είδος ψάθινου καλαθιού)
  2. ο πλούσιος, που έχει πολύ σιτάρι ή άλλα αγαθά σε σπυρίδες