4 Οκτ 2016

Το τρίβει το πιπέρι


Οι βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν πολύ το πιπέρι. Τα μοναστήρια, αγόραζαν το πιπέρι σε κόκκους και οι καλόγεροι το έτριβαν και το πουλούσαν. Η δουλειά αυτή όμως ήταν αρκετά σκληρή. Έτσι καθιερώθηκε να κάνουν αυτή τη δουλειά μόνο οι καλόγεροι που είχαν τιμωρηθεί. Οι υπόλοιποι συνήθιζαν να λένε στον τιμωρημένο «τώρα θα δεις πως το τρίβουν το πιπέρι» ή για κάποιον που κάνει συχνά παραπτώματα «το τρίβει το πιπέρι».

ΠΗΓΗ