15 Δεκ 2014

Ελευθερία

Η λέξη "ελευθερία" προκύπτει "παρά τό ἐλεύθειν ὅπου ἐρᾶ τίς", δηλαδή "να πηγαίνει κάποιος εκεί όπου αγαπάει/επιθυμεί".
(ελεύθω= ερχομαι, πορεύομαι / ερω= αγαπώ > ερως).