15 Δεκ 2014

Ελευθερία

Η λέξη "ελευθερία" προκύπτει "παρά τό ἐλεύθειν ὅπου ἐρᾶ τίς", δηλαδή "να πηγαίνει κάποιος εκεί όπου αγαπάει/επιθυμεί".
(ελεύθω= ερχομαι, πορεύομαι / ερω= αγαπώ > ερως). 

8 Δεκ 2014

Σπυρίδων

Το όνομα Σπυρίδων έχει δύο πιθανές έννοιες
  1. αυτός που κατασκευάζει σπυρίδες (είδος ψάθινου καλαθιού)
  2. ο πλούσιος, που έχει πολύ σιτάρι ή άλλα αγαθά σε σπυρίδες


1 Δεκ 2014

Χρυσόμαλλο δέρας

Ο γεωγράφος Στράβων μας πληροφορεί, ο χρυσός συλλεγόταν στις κοίτες ποταμιών με δορές προβάτων (προβιές, μηλωτές: μήλα=πρόβατα): τα ψήγματα χρυσού που έφερνε το νερό κολλούσαν στο μαλλί τεντωμένης μηλωτής στον πυθμένα του ποταμιού. Η μηλωτή στη συνέχεια κρεμιόταν από ένα δέντρο για να στεγνώσει και ακολούθως καιγόταν, ώστε με το πλύσιμο της στάχτης να παραμείνει ατόφιο το χρυσάφι. Ετσι, κατά τον Στράβωνα πάντα, γεννήθηκε ο μύθος του χρυσόμαλλου δέρατος.