28 Ιουλ 2014

Εθνικός Ύμνος Η.Π.Α


Oh, say can you see by the dawn's early light

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,


O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?

And the rocket's red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.


Oh, say does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

Ω πες, μπορείς να δεις με το πρόωρο φως της αυγής,

Τι χαιρετήσαμε τόσο υπερήφανα στην τελευταία λάμψη του λυκόφωτος,


Τίνος πλατιές λωρίδες και λαμπερά αστέρια, στην επικίνδυνη μάχη,

Πάνω από τις επάλξεις που κοιτάζαμε, ανέμιζαν τόσο γενναία;

Και η κόκκινη λάμψη των πυραύλων, οι βόμβες που σκάγαν στον αέρα,
Απέδειξαν μες στη νύχτα ότι η σημαία μας ήταν ακόμα εκεί.

Ω πες, κυματίζει ακόμα εκείνη η αστερόεσσα σημαία,
Πάνω από τη γη των ελευθέρων και την πατρίδα των γενναίων;