14 Ιουλ 2014

Εθνικός ύμνος Γερμανίας

Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland!

Danach lasst uns alle streben
brüderlich mit Herz und Hand!

Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand;

blüh im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland
Ενότητα, δικαιοσύνη και ελευθερία
για την γερμανική Πατρίδα!

Αυτό να επιδιώξουμε
αδερφικά με καρδιά και χέρια!

Ενότητα, δικαιοσύνη και ελευθερία
είναι η βάση της ευτυχίας!

Άνθησε στο φως της ευτυχίας αυτής
άνθησε, γερμανική Πατρίδα