30 Ιουν 2014

Εθνικός ύμνος της Κόστα Ρίκα


Noble patria, tu hermosa bandera
expresión de tu vida nos da;
bajo el límpido azul de tu cielo
blanca y pura descansa la paz.


En la lucha tenaz,de fecunda labor
que enrojece del hombre la faz,
conquistaron tus hijos
labriegos sencillos
eterno prestigio, estima y honor. (bis)

¡Salve, o tierra gentil!
¡Salve, o madre de amor!
Cuando alguno pretenda
tu gloria manchar,
verás a tu pueblo valiente y viril,
la tosca herramienta en arma trocar.Salve oh Patria tu pródigo suelo,
dulce abrigo y sustento nos da;
bajo el límpido azul de tu cielo
¡vivan siempre el trabajo y la paz!

Noble πατρίδα, η όμορφο σημαία σου
απόδειξη της ζωής που μας δίνεις,
υπό τον πεντακάθαρο μπλε του ουρανού σου
η ειρήνη αναπαύεται, λευκή και αγνή.

Στην επίμονη μάχη της καρποφόρου εργασία
την λάμψη του προσώπου των ανθρώπου,
κατέκτησαν τα παιδιά σου
απλών χωρικών
αιώνια φήμη, εκτίμηση και τιμή. (δις)

Χαίρε, ευγενής χώρα!
Χαίρε, η μητέρα της αγάπης!
Κάποιος αν πρέπει να προσπαθήσει,
να σπιλώσει τη δόξα σου,
θα δει γενναίο και ανδροπρεπή λαό σου,
τα τραχιά  εργαλεία να μετατρέπει σε όπλα.

Χαίρε Ω πατρίδα το άσωτος χώμα σου,
γλυκό μας δίνει τροφή και καταφύγιο.
υπό τον πεντακάθαρο μπλε του ουρανού σου
πάντα ειρήνη και εργασία να ζουν!