24 Νοε 2014

Οστρακισμός

Πως προστατεύεις το πολίτευμά σου;
Είναι πιθανό μετά από καιρό να δημιουργούνται τζάκια και μεγάλες ισχυρές οικογένειες. Ίσως φαίνεται αναπόφευκτο αλλά μήπως είναι καταπολεμήσιμο;
Οστρακισμός μέσω με οποίο προστατευόταν το πολίτευμα της Αθήνας.