3 Φεβ 2013

Αυτεπάρκεια

Γνωρίζεις ποιο είναι το επάγγελμα που ακολουθούν οι περισσότεροι στην περιοχή σου; Σκέφτηκες ποτέ να ασχοληθείς με αυτό;