21 Φεβ 2013

Αγγλικά 1

Ξενοφώντας Ζολώτας 
Ο Ξενοφών Ζολώτας (1904-2004),  οικονομολόγος, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και Πρωθυπουργός στην περίοδο 1989-90, εκφώνησε δύο ιστορικές ομιλίες,  στις 26 Σεπτεμβρίου 1957 και στις 2 Οκτωβρίου 1959 στην Ουάσιγκτον, με τις οποίες κατέδειξε την εννοιολογική και λεξιλογική παρουσία της ελληνικής γλώσσας στον χώρο των ευρωπαϊκών γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής. Οι ομιλίες γραμμέvες «σε άψογα ελληνικά», πλην άρθρων και προθέσεων,κατανοήθηκαν πλήρως από το αγγλόφωνο ακροατήριο, χωρίς μεταφράσεις και μεσολαβητές.
Ομιλία 26 Σεπτεμβρίου 1957

I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Oecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas.
With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous Organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and syntherized.

Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is charateristic of our epoch. But, to my thesis we have the dynamism to program therepeutic practices as a prophylacis from chaos and catastrophe.
In parallel a panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic. I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my eucharistia to your Kyrie to the eugenic and generous American Ethnos and to the organizers and protagonists of this Ampitctyony and the gastronomic symposia.