7 Σεπ 2012

Τηλεόραση και υποσυνείδητο


Πιστεύεις πως μπορεί η τηλεόραση να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης σου με μεθόδους που δεν αντιλαμβάνεσαι;

Σύμφωνα με τους καθηγητές Key και Taylor, υπάρχουν έξι βασικές οπτικοακουστικές τεχνικές μέσω των οποίων μπορεί κανείς να μεταφέρει υποσυνείδητα μηνύματα.
  1. Συγκριτιστικές απάτες (Figure-Ground Reversals)
  2. Εμπέδωση (Embedding)
  3. Διπλή σημασία (Double Entendre)
  4. Ταχιστοσκοπικές προβολές (Tachistoscopic Displays)
  5. Χαμηλής έντασης φωτισμός και ήχος (Low Intensity Light and Low Volume Control)Φωτισμός και ήχος φόντου (Lighting and Background Sound)