20 Σεπ 2016

Αττική

Το όνομα Αττική προέρχεται από το αρχαιοελληνικό αττα-ατταική που σημαίνει (παλαιότατη).

Πηγή 1
Πηγή 2