7 Απρ 2014

Γλωσσολόγοι

Ήταν μία ομάδα μεσογειακών γλωσσολόγων η Κάσα ο Κάζα ο Στέαπι η μονζαλ και o E. Αποφάσισαν να πάνε ένα ταξιδάκι να γνωρίσουν την Ευρώπη. Ξεκίνησαν από την Ελλάδα. Ο ξεναγός τους πήγε στον τάφο του Φιλίππου. Μετά από μία εκτεταμένη ξενάγηση τους ρώτησε:
-Do you have any questions?
 (θέλετε να με ρωτήσετε τίποτα;)
-No. We thank you for your information.
 (Όχι.Σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες)
-OK then, lets go village! 
(Καλά τότε, πάμε χωριό!)
Γέλασαν όλοι και τον ακολούθησαν.

  • σπίτι (ελληνικά)
  • kasa (ισπανικά)
  • kasa (ιταλικά)
  • shtëpi "στέαπι" (αλβανικά)
  • منزل "μόνζαλ" (αραβικά)
  • Ε (τουρκικά)