17 Μαρ 2014

Κινέζικος Πολλαπλασιασμός


Πόσο κάνει 22x13;
Πόσο κάνει 123x213;
Μην σκαλώνεις...


2 5 , (1)1 , 9
2 , (5+1) , 1 , 9 , 9
26199
Το δεκαδικό μεταφέρεται στην προηγούμενη ομάδα αθροίσματος.