26 Νοε 2013

Νουνού

Το νου σου, σου πίνουν το ΝΟΥΝΟΥ σου.

Παράδειγμα χρήσης:
-Δεν θα καθίσω πολύ σήμερα
-Το νου σου.
-Τι το νου μου;
-Σου πίνουν το ΝΟΥΝΟΥ σου (άντε σπίτι γρήγορα!)