27 Ιουν 2013

Κωδικοποίηση

Έχεις την εντύπωση πως μόνο σε περιόδους πολέμου οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν κωδικούς  Τα μυστικά είναι μυστικά και η κωδικοποίηση κωδικοποίηση.
(πρόγραμμα κωδικοποίησης OJOb)